Varumishinnakiri

Alates 28.10.2022
Ulukite varumine: +372 5685 5750

ULUK tooduna (jahimehe oma transpordiga) Adavere Meat tehassse maksame lisaks 0,30€/kg.

ULUKITE KOKKUOST

Põdra ost

I kat.puhas lask, aba puruks lastud6,00 €/kg

Hirve ost

I kat."puhas lask" 3,00 €/kg

Metskitse ost

I kat."puhas lask" 3,30 €/kg

Metssea ost

NB! METSSEA KULTI EI OSTA!

I kat."puhas lask"3,00 €/kg

Karu ost

Üle 60 kg Rasvavaba rümp!10 €/kg
Alla 60 kgRasvavaba rümp!8 €/kg

Oluline info!

Kui uluki rümbalt on sisefileed eemaldatud, arvestatakse automaatselt ostuhinnast -15 % maha!

METSSEA ÄRAVEDU ALATES KÜMNEST SEAST.

Üleantava ulukiga kaasas olevad dokumendid peavad vastama kõigile Eesti Vabariigis
kehtivatele seadustele ja Euroopa Ühenduse määrustele.

Maksetingimused:

TASUMINE TOIMUB ülekandega aktil märgitud pangaarvele PEALE rümba kaalumist ja hindamist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Kui uluki rümbalt on sisefileed eemaldatud, arvestatakse see automaatselt kõige madalamasse kategooriasse!

MÜÜGI VÕI TEENUSTÖÖ SOOVI KORRAL VÕTKE ÜHENDUST VARUMISRINGIDE KORRALDAJAGA:

Varumine Mob: +372 5685 5750  info@adaveremeat.ee